Ahold, a.s.
 • standardizace prodejen (technický garant řešení)

Pražská plynárenská, a.s.

 • tarifikace telefonních hovorů (návrh a implementace technického řešení)

Český telecom, a.s.

 • komunikační infrastruktura státní správy (návrh a implementace technického řešení)

Jaroslava Valová - SIKO

 • optimalizace a provoz stávající sítě
 • konfigurace systému pro řízení prodeje
 • komunikační systém pro automatizovaný přenos dat

Rolino, spol. s r.o.

 • vývoj a nasazení systému CRM
 • správa počítačové sítě

PNS - MPT s.r.o.

 • nasazení systému pro podporu prodeje

HR GURU, s.r.o.

 • vývoj, provoz a podpora aplikace Cafeteria

LCS, a.s.

 • dodávka řešení pro intranet (technický návrh a realizace)

VIVA leasing, a.s.

 • správa a rozvoj počítačové sítě
 • monitorovací systém pro dohled nad počítačovou sítí

Ministerstvo financí ČR

 • podpora provozu a úpravy systému ISPSP